Regional Office, Butwal
Regional Manager: Pitambar Nepal
Phone:071-419263
Email:pitambbar_nepal@yahoo.com
Address :Kalikanagar-13,Butwal

Regional Office, Nepalgunj
Regional Manager: Ram Prasad Sapkota
Phone:081-526848
Email:ramsapkota24@yahoo.com
Address :Dhamoji-1,Npj

Regional Office, Biratnagar
Regional Manager: Narayan Bhattarai
Phone:021-528729
Email:narayanbhattarai6@gmail.com
Address : Biratnagar-11, Bataroad

Regional Office, Dhangadi
Regional Manager: Motiraj Khanal
Phone:091-522624
Email:moti_khanal77@yahoo.com
Address : Dhangadi-5, Hasanpur

Regional Office, Janakpur
Regional Manager: Gobardhan Khanal
Phone:041-527381
Email:gobardhan.pgbb@gmail.com
Address : Janakpur-9, Brahmapuri