’Biratnagar’

Regional Manager: Gopal Prasad Adhikari
Phone: 021-528729
Address: Biratnagar – 11, Bataroad

’Janakpur’

Regional Manager: Khadga Prasad Khatiwada
Phone: 041-527381
Email: kpkhatiwada19@gmail.com
Address: Janakpur – 9, Brahmapuri

’Butwal’

Regional Manager: Kiran Kafle
Phone: 071-419263
Email: kirankalpa25@gmail.com
Address: Butwal Sub-Metropolitan City – 10, Kalikanagar, Rupandehi

’Nepalgunj’

Regional Manager: Khagendra Prasad Aryal
Phone: 081-550148
Email: khagendra2027@gmail.com
Address: Nepalgunj Sub-Metropolitan City – 18, Karkando, Banke

’Dhangadi

Regional Manager: Shailendra Raj Joshi
Phone: 091-522624
Address: Dhangadi Sub-Metropolitan City – 5, Campus Road, Hasanpur