Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd.(GBLBS) formerly Nepal Grameen Bikas Bank Ltd. came into existence in 2014 August 15 (Shrawan 30, 2071) with the successful merger of the then five regional level Grameen Bikas Bank operated in the five development region of Nepal. The head office of the institution located at Butwal, Rupandehi district of province no. 5.

The GBLBS was registered as a public limited company on 30th July 2014 (Shrawan 14, 2071) under Company Act, 2063 and is regulated under Bank and Financial Institution Act, 2073.The Name of the Nepal Grameen Bikas Bank Ltd. has been changed into Grameen Bikas Laghubitta Bittiya Sanstha Ltd. (GBLBS) as per the decision of Annual General Meeting of the institution and approval of Office of the Company Registrar (approval date:2074/12/28). The institution has been working continuously with the prime objective of alleviating poverty, hardship and suffering of the rural people throughout its working area by providing them micro finance services. The unique traits of the institution are well defined target group (especially women), area approach, group guarantee lending, non collateral lending etc.

In order to achieve its goal, the institution has been working through micro credit services and capacity development program for the community. Moreover, it has followed the Grameen Bank Model started by Prof. Muhammad Yunus (Nobel Laureate) in Bangladesh.

The objectives of GBLBS are as follows:
• To provide small loan to the rural deprived family to establish small scale income-generating agriculture, industry and service enterprises
• To make available financial resources for the skill and resource mobilization of the rural area.
• To provide micro-finance services to the targeted group in rural area. To help develop deposit habit of rural populace.
• To provide loan without collateral to the deprived women organizing them into a group and help them for creating income generating self- employment so that their economic condition could be improved.
• To carry out healthy financial intermediation services.

ग्रामीण विकास लघु वित्त वित्तीय संस्था लि. (साविकको नेपाल ग्रामीण विकास बैंक लि.) कंपनी ऐन,२०६३ बमोजिम उद्घोग मन्त्रालय अन्तर्गत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा मिती २०७१-०४-१४ गते दर्ता भएको संस्था हो । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन,२०७३ बमोजिम ‘घ’ वर्गको काम गर्ने गरी वित्तीय कारोवार गर्न इजाजत प्राप्त यस संस्थाले हाल यसै ऐनको अधिनमा रही कार्य सञ्चालन गरिरहेको छ । संस्थाको प्रधान कार्यालय रुपन्देही जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नं.१०, प्रदेश नं. ५ मा रहेको छ । यस संस्थाको कार्यक्षेत्र नेपाल राज्यभरिका ७७ वटा जिल्लामा रहेको छ ।

 संस्थाको उद्देश्य :(Objectives )
-ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका विपन्न परिवारलाई कृषि, उद्घोग र सेवा व्यवसाय संचालनका लागि स-सानो कर्जा प्रवाह गर्ने ।
-ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका सीप, साधन र श्रोतको परिचालनका लागि आवस्यक वित्तीय साधन प्रवाह गर्ने ।
– ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका लक्षित वर्गका परिवारलाई लघुवित्त सेवा प्रदान गर्ने । कर्जालाई बचतसंग आबद्ध गराई ग्रामीण परिवारमा बचत गर्ने बानीको विकास गर्ने ।
– विपन्न वर्गका महिलाहरूलाई समूहमा आबद्ध गराई सामूहिक जमानीमा विनाधितो कर्जा प्रदान गर्ने तथा उनीहरूको आय अभिबृद्धि र स्व रोजगारी सृजनागरी सामाजिक तथा आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउने ।
– मुलुकमा छरिएर रहेको पुंजीलाई एकीकृत गरी संस्थागत लगानी तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट वित्तीय मध्यस्थताको सेवा उपलब्ध गराउने ।