Regional Office, Janakpur
Regional Manager: Laxman Aryal
Phone:041-527381
Email:laxman.aryal5@gmail.com
Address :  Janakpur-9, Brahmapuri

Regional Office, Biratnagar
Regional Manager: Kiran Kafle
Phone:021-528729
Email:kirankalpa25@gmail.com
Address : Biratnagar-11, Bataroad

Regional Office, Butwal
Regional Manager: Pitambar Nepal
Phone:071-419263
Email:pitambbar_nepal@yahoo.com
Address :Butwal Sub-MetroPolitianCity -13, Kalikanagar, Rupandehi

Regional Office, Nepalgunj
Regional Manager: Kumar Bahadur Singh
Phone:081-550148
Email:kumarsingh.ngbbl@gmail.com
Address : Nepalgunj Sub-MetroPolitianCity-18, Karkando, Banke

Regional Office, Dhangadi
Regional Manager: Motiraj Khanal
Phone:091-522624
Email:moti_khanal77@yahoo.com
Address : Dhangadi Sub-Metropolitiancity -5, Campus Road,Hasanpur